שירותי מחקר - דו"חות עבר

דו"ח Natam – חציון ראשון שנת 2023

קרא עוד

דו"ח Natam – חציון שני שנת 2022

קרא עוד

דו"ח Natam – חציון ראשון שנת 2022

קרא עוד

דו"ח Natam – חציון שני שנת 2021

קרא עוד

דו"ח Natam – חציון שני שנת 2020

המגמות הכלליות, הנתונים השונים והדו"ח המלא של נת"מ לחציון הראשון של שנת 2020.
קרא עוד
דוח נתמ חציון שני שנת 2019 גליון 44

דו"ח Natam – חציון ראשון שנת 2020

המגמות הכלליות, הנתונים השונים והדו"ח המלא של נת"מ לחציון הראשון של שנת 2020.
קרא עוד
דוח נתמ חציון שני שנת 2019 גליון 44

דו"ח Natam – חציון שני שנת 2019

המגמות הכלליות, הנתונים השונים והדו"ח המלא של נת"מ לחציון השני של שנת 2019.
קרא עוד

דו"ח Natam – חציון ראשון שנת 2019

המגמות הכלליות, הנתונים השונים והדו"ח המלא של נת"מ לחציון הראשון של שנת 2019.
קרא עוד