Pin In Map

NatamNEWS: יולי 2020

סקירת שוק המשרדים, התעשייה והמסחר - מחצית השנה הראשונה 2020. איך פרוץ מגפת הקורונה השפיע על השוק בכלל, ועל שוק...
קרא עוד
Pin In Map

NatamNEWS: מאי 2020

סקירת שוק המשרדים והתעשייה בצל משבר הקורונה ומבט להמשך. החלטות הממשלה לא פסחו על שוק הנדל"ן העסקי, והשפעותיהן כבר בשטח.
קרא עוד